03/31/2021 0

Przywództwo

przez Meeting

Celem szkolenia jest omówienie zagadnienia przywództwa we współczesnej kulturze organizacyjnej oraz uświadomienie jak postawy, przekonania i umiejętności przywódcy wpływają na…