Prowadzenie rozmów rozwojowych z pracownikami czyli „Let’s talk”;

Prowadzenie rozmów rozwojowych w ramach projektu Let’s Talk

Korzystając z doświadczeń własnych oraz naszych Klientów wprowadziliśmy na rynek szkolenie, który doskonali kompetencje menedżerów prowadzących zespoły w organizacjach lub właścicieli.
Paradoksalnie biznes, kulturę i sztukę oraz sport łączy wszystko i nic.
Każdy wymieniony obszar łączy Człowiek, który jest:
– pracownikiem, pełniącym określoną rolę w organizacji,
– artystą, który tworzy kulturę, sztukę,
– sportowcem, który podnosi wydajność w drodze do realizacji celów samodzielnie lub w zespole.
Każdy z wyżej wymienionych posiada dwie areny.
Arena zewnętrzna to codzienne czynności i bodźce zewnętrzne.
Najpotężniejsza „gra” odbywa się jednak na naszej arenie wewnętrznej – w naszym umyśle.
Aby zwiększać wyniki pracowników w organizacjach należy wiedzieć, że… „matematyka jest królową nauk” a dzięki niej, możemy zastosować właściwy wzór, aby uwalniać potencjał drugiego Człowieka.

Celem szkolenia jest:
Przekazanie wiedzy i umiejętności, które umożliwią rozwój naszych zespołów w drodze po optymalne lub ponad przeciętne wyniki.

Z nami:
Poznasz wzór w drodze do doskonalenia Twoich pracowników
Dowiesz się, w jaki sposób prowadzić rozmowę z pracownikiem
Omówisz perspektywę własną i pracownika w prowadzeniu rozmów rozwojowych
Przećwiczysz strukturę prowadzenia rozmowy i jej poszczególne składowe
Dokonasz analizy case study z naszych doświadczeń w drodze po maksymalizację zysków
Zdefiniujesz obawy pracowników
Możesz sprawdzić, czy Twoje przekonania blokują zespół, czy go rozwijają
Dowiesz się jak inaczej możesz wykorzystywać tą umiejętność, np. podczas spotkań z Zarządem