03/31/2021 Wyłączono

Zarządzanie konfliktem

przez Meeting

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat genezy konfliktu i jego znaczenia w organizacji. Uczestnicy poznają techniki rozwiązywania konfliktów. Nauczysz się reagować na konflikt w organizacji.Uświadomisz sobie, jakie są twoje postawy w obliczu konfliktu.Nauczysz się metod i technik reagowania na...

03/31/2021 Wyłączono

Przywództwo

przez Meeting

Celem szkolenia jest omówienie zagadnienia przywództwa we współczesnej kulturze organizacyjnej oraz uświadomienie jak postawy, przekonania i umiejętności przywódcy wpływają na...

03/31/2021 Wyłączono

Feedback managerski

przez Meeting

Celem szkolenia jest uświadomienie wagi informacji zwrotnej w rozwoju pracownika i realizacji celów. Szkolenie pozwoli udoskonalić kompetencje komunikacyjne managera. Poznasz...

03/31/2021 Wyłączono

Zarządzanie zespołem handlowym

przez Meeting

Celem szkolenia jest edukowanie szefów zespołów sprzedażowych w zakresie ich roli i znaczenia w budowaniu zespołów handlowych. Uczestnicy szkolenia poznają...

03/31/2021 Wyłączono

Efektywna komunikacja w organizacji

przez Meeting

Celem szkolenia jest zaprezentowanie metod skutecznej komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Przedstawienie roli komunikacji w firmie. Rozwiniesz umiejętność skutecznego porozumiewania się wewnątrz...

Naszą misją jest wsparcie i uwalnianie potencjału kluczowego składnika każdej organizacji – Człowieka

inwestycja w siebie zawsze procentuje i przybliża nas do celu

03/31/2021 Wyłączono

Zarządzanie konfliktem

przez Meeting
03/30/2021 Wyłączono

Asertywność managera

przez Meeting
03/26/2021 Wyłączono

Odporność psychiczna

przez Aneta Ropek

Mentality of communication skills

03/31/2021 Wyłączono

Zarządzanie konfliktem

przez Meeting

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat genezy konfliktu i jego znaczenia w organizacji. Uczestnicy poznają techniki rozwiązywania konfliktów. Nauczysz…