Mentality of communication skills

Mentality of communication skills

11/23/2018 Wyłączono przez Meeting
Szkolenie zaawansowane z obszaru Mentality of comunication skills 
(efektywna komunikacja w zespole, firmie, oddziale) umożliwi:  

– zrozumienie własnych strategii myślenia, a co za tym idzie – działania,
– zrozumienie wzorców myślenia Klientów wewnętrznych, zewnętrznych w procesie sprzedaży,
– zastosowanie wiedzy w komunikacji z Klientem,
– poprawę efektywności w pracy,
– poprawę wyników zespołu,
– otrzymanie zestawu pytań aktywizujących Klientów wewnętrznych i zewnętrznych,
– osiąganie synergii zespołu,
– poszerzenie wiedzy na temat wartości, którymi kierujemy się w podejmowaniu działań,
– usprawnienia w pracy działu, zespołu lub firmy,
– zwiększenie skuteczności komunikacji z Klientem wewnętrznym (pracownikiem) lub Klientem zewnętrznym,
– zrozumienie motywacji w rywalizacji,
– rozpoczęcie pracy nad doskonaleniem własnym w pracy zespołu,
oraz
– zdefiniowanie obaw i własnych niesprzyjających przekonań,
– uniknięcie rozbieżności komunikacyjnych ze współpracownikami,
– odejściem od niewłaściwie definiowanej rywalizacji i zastąpienie jej współpracą,
– pozbycie się ukrytych obaw w procesie zamykania sprzedaży i osiągania wyników,
– oszczędność czasu związaną z definiowaniem trudności zespołu w efektywnej komunikacji,
– oszczędność kosztów związanych z niewłaściwą komunikacją zespołu,
– oszczędność kosztów związaną z popełnianiem błędów w komunikacji z Klientem

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE – MENTALITY OF COMMUNICATIONS SKILLS

PODCZAS WARSZTATU SZKOLENIOWEGO W OBSZARZE EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI:
1. Dowiesz się czym jest ewolucja wartości wg Graves’a.
2. Poznasz wartości, na podstawie których, PODEJMUJESZ CODZIENNE DECYZJE.
3. Poszerzysz wiedzę na temat WZORCÓW MYŚLENIA wpływających na komunikację w zespole.
4. Poznasz własny styl myślenia w roli, którą pełnisz w organizacji.
5. Dowiesz się jak poprawiać komunikację wewnętrzną.
6. Odkryjesz własny potencjały wynikający z Twojej strategii myślenia.
7. Zespół określi z pomocą trenera / konsultanta mocne strony i słabe strony wzorców myślenia.
8. Uczestnicy określą możliwe wsparcie we wzajemnej komunikacji wewnętrznej.
9. Uczestnicy zdefiniują momenty, w których może dochodzić do tarć.
10. Zespół otrzyma pytania aktywizujące innych Uczestników w komunikacji.
11. Dowiesz się jakie czynniki należałoby wyeliminować a jakie dostosowywać w procesie komunikacji.
12. Pozna możliwe strategie w przypadku różnicy zdań.
13. Nauczy się technik efektywnej komunikacji.
14. W trakcie szkolenia Zespół może wypracować KODEKS KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ.

OPCJA WARSZTATU SZKOLENIOWEGO – WERSJA II ROZSZERZONA Z ZESPOŁEM

15. Poznasz mocne strony pracowników w kontekście roli, jaką odgrywa w zespole
16. Dowiesz się jak mogą rozwijać obszary do poprawy w kontekście współpracy lub wykonywanych obowiązków zawodowych
17. W trakcie warsztatu zespół będzie pracował nad definiowaniem algorytmu współpracy i synergii (tego co ich łączy i tego co mogą poprawić, ABY NIE DOCHODZIŁO DO ESKALACJI KONFLIKTU)
18. Przeanalizujesz na jakim etapie znajduje się zespół zarówno pod względem wartości jak i wzorców myślenia
Opis wykorzystania narzędzia MindSonar® w procesie projektu komunikacji wewnętrznej w firmie z branży projektów technicznych
1. Wprowadzenie i określenie z Zarządem kontekstu badania zespołu: JA w ZESPOLE.
2. Utworzenie dostępu zdalnego do testu dla Uczestników badania.
3. Wykonanie badania na 7 dni przed warsztatem szkoleniowo – rozwojowym.
4. Warsztat rozwojowo – szkoleniowy dla zespołu.
5. Omówienie wyników warsztatu w zespole i wzajemnych informacji zwrotnych na temat „plansz wartości i wzorców” Uczestników.
6. Techniki komunikacji oraz nowe rozwiązania w komunikacji wew.
7. Sesje interpretacyjne 1:1.
8. Zalecenia dla menedżera liniowego w aspekcie motywacji i rozwoju członków zespołu. Prezentacja całościowych wyników zespołowych.
OPIS WYKORZYSTANIA NARZĘDZIA MindSonar® – PRZYKŁADY
Dzięki wykorzystywanemu badaniu wzorców myślenia testem MindSonar® pomożemy zdefiniować właściwy algorytm w ściśle określonym kontekście dotyczącym rozwiązań w Twojej firmie, zespole lub oddziale.
Narzędzie przyspiesza procesy i wykorzystywane jest m.in. w rekrutacji, konsultingu, szkoleniach, coachingu zespołowym / indywidualnym, a także budowaniu zespołów, rozwiązywaniu konfliktów w drodze do poprawy komunikacji w firmie.
Przykład zestawienia wartości Zespołu w 1 z organizacji.
Opis wykorzystania narzędzia MindSonar® w procesie konsultacji zespołu dla pomorskiej firmy handlowej:
1. Wprowadzenie – ustalenie z Zarządem kontekstu badania zespołu.
2. Ustalenie algorytmu i wskaźników predyspozycji wzorców myślenia i wartości.
3. Wykonanie testu przez Zespół.
4. Analiza wykonanych profili na tzw. „planszach wartości i wzorców”.
5. Warsztat pracy z Zespołem.
6. Sesje 1:1 interpretacyjne dla pracowników.
7. Utworzenie raportu dla Zarządu w postaci rekomendacji, przy rekrutacji oraz rozwoju pracowników.
Opis wykorzystania narzędzia MindSonar® w procesie projektu komunikacji wewnętrznej w firmie z branży projektów technicznych:
1. Wprowadzenie i określenie z Zarządem kontekstu badania zespołu: JA w ZESPOLE.
2. Utworzenie dostępu zdalnego do testu dla Uczestników badania.
3. Wykonanie badania na 7 dni przed warsztatem szkoleniowo – rozwojowym.
4. Warsztat rozwojowo – szkoleniowy dla zespołu.
5. Omówienie wyników warsztatu w zespole i wzajemnych informacji zwrotnych na temat „plansz wartości i wzorców” Uczestników.
6. Techniki komunikacji oraz nowe rozwiązania w komunikacji wew.
7. Sesje interpretacyjne 1:1.
8. Zalecenia dla menedżera liniowego w aspekcie motywacji i rozwoju członków zespołu. Prezentacja całościowych wyników zespołowych.
9. Rozpoczęcie sesji indywidualnych w zakresie wsparcia mentoringu.
Opis wykorzystania narzędzia MindSonar® w procesie projektu rozwoju indywidualnego dla przedstawiciela handlowego, branża medyczna:
1. Sesja „trójstronna” – ustalenie z Zarządem celów rozwojowych dla pracownika oraz kontekstu badania testem wartości i wzorców.
2. Kontrakt z pracownikiem handlowym i pierwsza sesja indywidualna.
3. Zdalne wykonanie badania MindSonar® przez handlowca.
4. Szczegółowe omówienie wyników w trakcie sesji interpretacyjnej.
5. Proces sesji i towarzyszenie w zmianie nawyków podczas rozmów z Klientem.
6. Wnioski badanego w drodze do doskonalenia kompetencji w sprzedaży.
7. Raport podsumowujący.
Opis wykorzystania narzędzia MindSonar® w procesie projektu rekrutacji na stanowisko handlowca, branża FMCG:
1. Ustalenie z Zarządem celów projektu rekrutacji oraz wybór najlepszych handlowców do badania testem wartości i wzorców.
2. Analiza mierników jakościowych i ilościowych wybranych handlowców.
3. Konsultacja i ustalenie algorytmu zalecanych wzorców i wartości potencjalnych kandydatów.
4. Analiza wykonanych testów przez konsultanta.
5. Prezentacja modelu profilu handlowca w drodze do poprawy efektywności wyników sprzedaży.
6. Raport podsumowujący z przygotowanymi zaleceniami i pytaniami aktywizującymi.
Przykład zestawienia wzorców myślenia w kontekście: POPRAWA KOMUNIKACJI W ZESPOLE