Komunikacja wewnętrzna w firmie

Komunikacja wewnętrzna w firmie

03/26/2018 Wyłączono przez Meeting

 

1. Omówienie procesu komunikacji w firmie.
2. Modele komunikacji.
3. Znaczenie menagera w procesie komunikacji.
4. Opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji w firmie.
5. Analiza celów komunikacji w kontekście celów organizacji.
6. Wykorzystanie narzędzi niezbędnych w komunikacji wewnętrznej.
7. Elementy zarządzania konfliktem w organizacji.
8. Pomiar efektywności działań w zakresie zastosowanych narzędzi komunikacji.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie metod skutecznej komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Przedstawienie roli komunikacji w firmie.

  • Rozwiniesz umiejętność skutecznego porozumiewania się wewnątrz firmy.
  • Nauczysz się korzystać z narzędzi komunikacji wewnętrznej.
  • Dowiesz się jak stworzyć skuteczny system komunikacji.
  • Poznasz sposoby usprawnienia działań, które są ograniczone przez bariery komunikacyjne.
  • Nauczysz się tworzyć spójny przekaz.
  • Zwiększysz efektywność prowadzonych wystąpień i spotkań.
  • Unikniesz sytuacji konfliktowych dzięki usprawnieniu komunikacji wewnętrznej.