Mentality of management

Mentality of management

11/23/2018 Wyłączono przez Meeting

SZKOLENIA ZAAWANSOWANE Z OBSZARU
MENTALITY OF MANAGEMENT,
UMOŻLIWIĄ:
– zrozumienie własnych strategii myślenia, a co za tym idzie – działania,
– zrozumienie wzorców myślenia pracowników,
– zdefiniowanie własnych wartości w drodze do określenia misji / wizji zespołu,
– zastosowanie wiedzy w komunikacji z pracownikiem, współpracownikiem,
– wypracowanie rozwiązań dotyczących indywidulnej motywacji pracowników,
– poprawę efektywności w pracy własnej,
– otrzymanie zestawu pytań aktywizujących Klientów,
– osiąganie synergii zespołu,
– poszerzenie wiedzy na temat wartości, którymi kierujemy się w obszarze zawodowym,
– zwiększenie skuteczności komunikacji z Klientem wewnętrznym (pracownikiem) lub Klientem zewnętrznym,
– rozpoczęcie pracy nad doskonaleniem własnym,
oraz
– zdefiniowanie obaw i własnych niesprzyjających przekonań,
– uniknięcie rozbieżności komunikacyjnych z Klientem,
– odejście od niewłaściwie definiowanej rywalizacji i zastąpienie jej współpracą,
– pozbycie się ukrytych obaw w procesie zamykania sprzedaży i osiągania wyników,
– oszczędność czasu i kosztów związaną z definiowaniem trudności w komunikacji,
– eliminowanie własnych błędów w komunikacji z pracownikami.
MENTALITY MANAGEMENT – projekt dla kadry zarządzającej

ESENCJA SKUTECZNEGO LIDERA W ZARZĄDZANIU
1. Dowiesz się czym jest ewolucja wartości wg Graves’a i jak wykorzystać wiedzę w tworzeniu misji i wizji prowadzonego zespołu.
2. Poszerzysz wiedzę na temat roli współczesnego lidera.
3. Dowiesz się jak budować zaangażowanie poszczególnych pracowników i zespołu.
4. Dowiesz się jak wzmacniać autorytet lidera.
5. Odkryjesz czego potrzebują od liderów nowe pokolenia.
6. Dowiesz się jak porozumiewać się z pracownikiem w kontekście wykonywanych obowiązków.
7. Uzyskasz zestaw pytań aktywizujących klienta.
8. Poznasz, jakie komunikaty w prowadzeniu rozmów z podwładnymi stosować.
9. Dowiesz się, na jakie słowa „klucze” zwracać uwagę w komunikacji z pracownikiem, współpracownikiem aby pobudzać i aktywizować.
10. Jak wykorzystać wiedzę o strategiach myślenia w zarządzaniu.

STRATEGIE MENTALNE W BUDOWIE EFEKTYWNEGO ZESPOŁU – PERSPEKTYWA MENEDŻERA I ZESPOŁU
1. Dowiesz się więcej o strategiach mentalnych według MindSonar.
2. Poznasz własny styl myślenia w roli, którą pełnisz w organizacji.
3. Odkryjesz własny potencjały wynikający z Twojej strategii myślenia.
4. Dowiesz się jak porozumiewać się z pracownikami w kontekście wykonywanych obowiązków, czyli styl myślenia podwładnego.
5. Uzyskasz zestaw pytań aktywizujących Twój zespół.
6. Poznasz wartości, na podstawie których, możesz skutecznie motywować pracowników.
7. Dowiesz się jakie czynniki demotywujące należałoby wyeliminować.

OPCJA WARSZTATU SZKOLENIOWEGO – WERSJA II ROZSZERZONA Z ZESPOŁEM
1. Poznasz mocne strony pracowników w kontekście roli, jaką odgrywa w zespole.
2. Dowiesz się jak mogą rozwijać obszary do poprawy w kontekście współpracy lub wykonywanych obowiązków zawodowych.
3. W trakcie warsztatu zespół będzie pracował nad definiowaniem algorytmu współpracy i synergii (tego co ich łączy i tego co mogą poprawić zarządzając konfliktem).
4. Przeanalizujesz na jakim etapie znajduje się zespół zarówno pod względem wartości jak i wzorców myślenia.
5. Zdefiniujesz własny model potencjalnych kandydatów i rozwoju talentów w przypadku budowy zespołu.