MindSonar®

11/23/2018 Wyłączono przez Meeting

Opis korzystania z narzędzia MindSonar® w procesie projektu komunikacji wewnętrznej w firmie z branży projektów technicznych

 1. Wprowadzenie i określenie z Zarządem kontekstu badania zespołu: JA w ZESPOLE.
 2. Utworzenie dostępu zdalnego do testu dla Uczestników badania.
 3. Wykonanie badania na 7 dni przed warsztatem szkoleniowo – rozwojowym.
 4. Warsztat rozwojowo – szkoleniowy dla zespołu.
 5. Omówienie wyników warsztatu w zespole i wzajemnych informacji zwrotnych na temat „plansz wartości i wzorców” Uczestników.
 6. Techniki komunikacji oraz nowe rozwiązania w komunikacji wew.
 7. Sesje interpretacyjne 1:1.
 8. Zalecenia dla menedżera liniowego w aspekcie motywacji i rozwoju członków zespołu. Prezentacja całościowych wyników zespołowych.

 

OPIS KORZYSTANIA Z NARZĘDZIA MindSonar® – PRZYKŁADY

 Dzięki wykorzystywanemu badaniu wzorców myślenia testem MindSonar® pomożemy zdefiniować właściwy algorytm w ściśle określonym kontekście dotyczącym rozwiązań w Twojej firmie, zespole lub oddziale.

Narzędzie przyspiesza procesy i wykorzystywane jest m.in. w rekrutacji, konsultingu, szkoleniach, coachingu zespołowym / indywidualnym, a także budowaniu zespołów, rozwiązywaniu konfliktów w drodze do poprawy komunikacji w firmie.

 

Przykład zestawienia wartości Zespołu w 1 z organizacji.

 

Opis korzystania z narzędzia MindSonar® w procesie konsultacji zespołu dla pomorskiej firmy handlowej:

 1. Wprowadzenie – ustalenie z Zarządem kontekstu badania zespołu.
 2. Ustalenie algorytmu i wskaźników predyspozycji wzorców myślenia i wartości.
 3. Wykonanie testu przez Zespół.
 4. Analiza wykonanych profili na tzw. „planszach wartości i wzorców”.
 5. Warsztat pracy z Zespołem.
 6. Sesje 1:1 interpretacyjne dla pracowników.
 7. Utworzenie raportu dla Zarządu w postaci rekomendacji, przy rekrutacji oraz rozwoju pracowników.

 

Opis korzystania z narzędzia MindSonar® w procesie projektu komunikacji wewnętrznej w firmie z branży projektów technicznych:

 1. Wprowadzenie i określenie z Zarządem kontekstu badania zespołu: JA w ZESPOLE.
 2. Utworzenie dostępu zdalnego do testu dla Uczestników badania.
 3. Wykonanie badania na 7 dni przed warsztatem szkoleniowo – rozwojowym.
 4. Warsztat rozwojowo – szkoleniowy dla zespołu.
 5. Omówienie wyników warsztatu w zespole i wzajemnych informacji zwrotnych na temat „plansz wartości i wzorców” Uczestników.
 6. Techniki komunikacji oraz nowe rozwiązania w komunikacji wew.
 7. Sesje interpretacyjne 1:1.
 8. Zalecenia dla menedżera liniowego w aspekcie motywacji i rozwoju członków zespołu. Prezentacja całościowych wyników zespołowych.
 9. Rozpoczęcie sesji indywidualnych w zakresie wsparcia mentoringu.

 

Opis korzystania z narzędzia MindSonar® w procesie projektu rozwoju indywidualnego dla przedstawiciela handlowego, branża medyczna:

 1. Sesja „trójstronna” – ustalenie z Zarządem celów rozwojowych dla pracownika oraz kontekstu badania testem wartości i wzorców.
 2. Kontrakt z pracownikiem handlowym i pierwsza sesja indywidualna.
 3. Zdalne wykonanie badania MindSonar® przez handlowca.
 4. Szczegółowe omówienie wyników w trakcie sesji interpretacyjnej.
 5. Proces sesji i towarzyszenie w zmianie nawyków podczas rozmów z Klientem.
 6. Wnioski badanego w drodze do doskonalenia kompetencji w sprzedaży.
 7. Raport podsumowujący.

 

Opis korzystania z narzędzia MindSonar® w procesie projektu rekrutacji na stanowisko handlowca, branża FMCG:

 1. Ustalenie z Zarządem celów projektu rekrutacji oraz wybór najlepszych handlowców do badania testem wartości i wzorców.
 2. Analiza mierników jakościowych i ilościowych wybranych handlowców.
 3. Konsultacja i ustalenie algorytmu zalecanych wzorców i wartości potencjalnych kandydatów.
 4. Analiza wykonanych testów przez konsultanta.
 5. Prezentacja modelu profilu handlowca w drodze do poprawy efektywności wyników sprzedaży.
 6. Raport podsumowujący z przygotowanymi zaleceniami i pytaniami aktywizującymi.

 

Przykład zestawienia wzorców myślenia w kontekście: POPRAWA KOMUNIKACJI W ZESPOLE