„Let’s talk”czyli prowadzenie rozmów rozwojowych z pracownikami.

„Let’s talk”czyli prowadzenie rozmów rozwojowych z pracownikami.

11/20/2018 Wyłączono przez Meeting

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy
i umiejętności, które umożliwią rozwój

naszych zespołów w drodze po optymalne
lub ponad przeciętne wyniki.

Korzystając z doświadczeń własnych oraz naszych Klientów wprowadziliśmy na rynek szkolenie, które doskonali kompetencje menedżerów prowadzących zespoły w organizacjach lub właścicieli.

Paradoksalnie biznes, kulturę i sztukę oraz sport łączy wszystko i nic. Każdy wymieniony obszar łączy Człowiek, który jest:
– pracownikiem, pełniącym określoną rolę w organizacji,
– artystą, który tworzy kulturę, sztukę,
– sportowcem, który podnosi wydajność w drodze do realizacji celów samodzielnie lub w zespole.
Każdy z wyżej wymienionych posiada dwie areny.
Arena zewnętrzna to codzienne czynności i bodźce zewnętrzne.
Najpotężniejsza „gra” odbywa się jednak na naszej arenie wewnętrznej – w naszym umyśle.

Czego się nauczysz? 

1. Poznasz wzór w drodze do doskonalenia Twoich pracowników.
2. Dowiesz się, w jaki sposób prowadzić rozmowę z pracownikiem.
3. Omówisz perspektywę własną i pracownika w prowadzeniu rozmów rozwojowych.
4. Przećwiczysz strukturę prowadzenia rozmowy i jej poszczególne składowe.
5. Dokonasz analizy case study z naszych doświadczeń w drodze po maksymalizację zysków.
6. Zdefiniujesz obawy pracowników.
7. Możesz sprawdzić, czy Twoje przekonania blokują zespół, czy go rozwijają.
8. Dowiesz się jak inaczej możesz wykorzystywać tą umiejętność, np. podczas spotkań z Zarządem.

Aby zwiększać wyniki pracowników w organizacjach należy wiedzieć, że… „matematyka jest królową nauk” a dzięki niej, możemy zastosować właściwy wzór, aby uwalniać potencjał drugiego Człowieka.