Strona Główna

Z doświadczenia wielu lat w biznesie oraz pasji tworzymy społeczność konsultantów, trenerów, coachów i mediatorów.
Naszą misją jest wsparcie i uwalnianie potencjału pracownika, urzędnika, menedżera, kierownika i przywódcy – Człowieka.

Uważamy, że bez względu na wiek, pozycję, rolę w organizacji oraz doświadczenia możemy stawać się bardziej świadomi doskonaląc siebie – w drodze do stawania się profesjonalistami i osiągania własnego mistrzostwa.
Droga, którą zmierzamy może wymagać nowego spojrzenia, nowej perspektywy, nowego doświadczenia i zmian.
Jedni z naszych Klientów potrzebują wsparcia w zakresie wiedzy i nowych umiejętności – tu rekomendujemy szkolenia z udziałem naszych pełnych energii i pasji trenerów.
Innych wspieramy w obszarach zmian nawyków, zachowania a co za tym idzie postaw, np. w trakcie przygotowania do objęcia nowych stanowisk.

Mamy doświadczenie w rozwiązywaniu problemów i wspieraniu naszych Klientów.
Meeting to spotkanie z drugim Człowiekiem na sali szkoleniowej, w grupie lub zespole, to mentoring i konsultacje podczas pracy 1:1 . To spotkanie podczas sesji coachingu 1:1 lub coachingu zespołowego.
Nasi Klienci korzystają z naszych usług mediacyjnych w kwestiach spornych z pracownikami.

Podczas szkoleń uświadamiamy organizacje, czym jest konflikt, w jaki sposób rozpoznawać „źródło konfliktu” oraz jak komunikować się z pracownikami lub współpracownikami aby rozwiązywać, a nie eskalować. Dzięki narzędziom liderzy i menedżerowie nabywają umiejętności do rozwiązywania kwestii spornych i konfliktów.
Prowadzimy szkolenia w obszarze rozwojowym, sprzedaży, obsługi „trudnego” klienta, zarządzania i mediacji.

Ponadto, prowadzimy konsultacje i audyty w zakresie przeglądów:
– opisów stanowisk pracy,
– wartościowania stanowisk czyli oceny zakresów obowiązków na danych stanowiskach,
– audytów systemów premiowych lub prowizyjnych w organizacjach i działach handlowych,
Pomagamy firmom:
– w układaniu profilaktyki anty-mobbingowej, anty-dyskryminacyjnej oraz zachowań z podtekstem seksualnym,
– podczas mentoringu i konsultacji w zakresie prowadzonych szkoleń.

W skład Meeting’u wchodzą osoby z doświadczeniem w szkoleniach dla:
– dla biznesu czyli firm prywatnych,
– dla pracowników oświaty i samorządów, prokuratorów, organów policji, kadry zarządzającej placówkami i instytucjami oraz ambasad RP na terenie Europy.
– dla pracowników administracji publicznej,
– oraz spółek Skarbu Państwa.