Przywództwo i strategie mentalne Lidera

Przywództwo i strategie mentalne Lidera

03/26/2018 Wyłączono przez Meeting

 

1. Omówienie zagadnienia przywództwa.
2. Kompetencje i umiejętności przywódcy.
3. Modele i style przywództwa w organizacji.
4. Dostosowanie modelu przywództwa do aktualnej sytuacji firmy.
5. Typowe błędy popełniane przez przywódców.

Celem szkolenia jest omówienie zagadnienia przywództwa we współczesnej kulturze organizacyjnej oraz uświadomienie jak postawy, przekonania i umiejętności przywódcy wpływają na działania zespołu.

  • Dowiesz się czym jest przywództwo w organizacji.
  • Nauczysz się jakie postawy powinien prezentować nowoczesny przywódca.
  • Osiągniesz założone cele dzięki umiejętności efektywnego wykorzystania potencjału zespołu.
  • Zbudujesz lub umocnisz swój autorytet w zespole.
  • Nauczysz się skutecznie motywować swój zespół.
  • Znajdziesz własną, indywidualną drogę do tego, by stać się przywódcą doskonałym.