SZKOLENIA DEDYKOWANE BRANŻY IT

Zespoły IT powinny umieć działać dynamicznie i elastycznie reagować na szybko zmieniające się wymagania swojej branży. Nasze szkolenia wspierają zespoły scrumowe i dają im niezbędne narzędzia umożliwiające skutecznie stawiać czoła wyzwaniom współczesnego klienta. Uwalniamy potencjał i wpieramy zespoły pokazując jak budować efektywniej działający team, który polepsza wyniki biznesowe i współpracę dla wspólnego celu organizacji.

IT jest branżą, w której dominuje postawa reaktywna. Obecnie, cechą pożądaną wobec developerów jest zmiana myślenia na proaktywne.

Budujemy mosty porozumienia między szeroko pojętym biznesem a zespołami scrumowymi. Pokazujemy jak budować kulturę feedbacku, jak wykorzystywać w praktyce różnorodność stylów myślenia.

Poprawa jakości pracy zespołów to nasze know how.

nasze szkolenia:

Rozwój umiejętności „miękkich” developerów

Kompetencje „miękkie” Scrum Mastera

Kompetencje „miękkie” Tech Lidera

Zarządzanie projektami

Przywództwo w zespołach scrumowych

Pokonywanie dysfunkcji zespołów

Zarządzanie konfliktem w organizacji

Kultura feedbacku

Marnotrawstwo – z zastosowaniem historyjek zawartych w sprincie

Metodyka Scrum

Mindset Agile

Retrospekcje czyli Lean w IT