Urszula

Urszula

01/04/2019 Wyłączono przez Meeting

Specjalizuje się w zakresie: komunikacja interpersonalna,  problemy wychowawcze, asertywność, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie zasobami ludzkimi, trening zastępowania  agresji,  zarządzanie  zespołem, motywowanie, doradztwo zawodowe, radzenie sobie ze stresem.

Autorka przewodników dla nauczycieli, materiałów edukacyjnych oraz artykułów w prasie specjalistycznej.