Trenerzy

Jesteśmy praktykami z doświadczeniem trenerskim. Kompetencja coachingu umożliwiła nam własny rozwój i uświadomienie pogłębienia procesu grupowego. Każdy z nas posiada własny „plecak” doświadczeń, sukcesów i porażek. Wiemy, czym jest rozwój drugiego Człowieka. Wiemy, co proponować naszym Klientom po zbadaniu potrzeb, wiemy jak rozwijać drugiego Człowieka w oparciu o atrakcyjny sposób przekazywania wiedzy – w oparciu o Wasze doświadczenia i potrzeby.

Stawiamy na to, co jest ważne dla Was oraz to, czego oczekujecie w trakcie szkolenia.

Nasze „ego” nas nie przerasta, bowiem robimy to, co lubimy. Czujemy, czytamy i słyszymy od naszych Klientów, że dostarczamy rozwiązania na miarę Ich potrzeb. W trakcie szkoleń rozpoczynamy od wyrównania poziomu wiedzy. Jeżeli pojawiają się sytuacje, że osoba na sali szkoleniowej nie wie, nie potrafi – to jesteśmy po to, żeby wspierać i wyjaśniać. Wypracowaliśmy własne know-how.

Wchodząc na salę szkoleniową nie oceniamy naszych Uczestników, nie nastawiamy się. Jesteśmy uważni na Was.

Jesteśmy po to, aby dostarczać wiedzę i nowe umiejętności oraz inspirować Uczestników szkoleń. Lubimy dzielić się wiedzą i rozwiązywać Wasze problemy. Uważamy, że sami doszlibyście do tej wiedzy, gdybyście mieli na to więcej czasu lub doświadczeń. Tymczasem, przekazujemy Wam podczas szkoleń pewną „esencję” oraz rozwiązania, które można zastosować w Waszych sytuacjach.

Praca z Wami daje nam satysfakcję i opiera się o poniższe wartości.

Wartości ważne dla nas, które poruszamy podczas kontraktu zawieranego przed rozpoczęciem szkolenia to:

dobrowolność wspólnej obecności,

poufność w tym, co dzieje się na Sali szkoleniowej,

współpraca to wzajemne zaufanie i wymiana doświadczeń w określonych kontekstach sytuacyjnych,

– wzajemny szacunek między trenerem i Uczestnikiem,

humor i nauka przez zabawę.

Stawiamy na rozwój, i sami stale się rozwijamy. Budują nas Wasze sukcesy. Wierzymy, że potencjał jest w Was. My go jedynie u w a l n i a m y.

 

Aneta

Trener praktyk sprzedaży. Coach. Konsultant biznesowy.
Manager handlowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym związanym ze sprzedażą. Ekspert w zakresie zarządzania zespołami, sprzedażą, coachingu kadry managerskiej i zespołów handlowych, technik sprzedaży i obsługi klientów. Konsultant badania analitycznym testem MindSonar – style myślenia w określonych kontekstach.

Sylwia

Specjalizuje się w obszarach: HR, współpracy i zarządzania zespołami, efektywnej komunikacji i autoprezentacji, motywacji i zarządzania zmianą, asertywności, profilaktyki wypalenia zawodowego, zarządzania sobą w czasie, identyfikacji i zmiany niezdrowych przekonań, wyznaczania i osiągania celów, work-life balance, kompetencji coachingowych oraz praktycznych zagadnień prawa pracy, a także rozwoju osobistego.

Urszula

Specjalizuje się w zakresie: komunikacja interpersonalna,  problemy wychowawcze, asertywność, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie zasobami ludzkimi, trening zastępowania  agresji,  zarządzanie  zespołem, motywowanie, doradztwo zawodowe, radzenie sobie ze stresem.

Autorka przewodników dla nauczycieli, materiałów edukacyjnych oraz artykułów w prasie specjalistycznej.

Dominik

Praktyk sprzedaży, trener, właściciel firmy. Doświadczenie w sprzedaży pośredniej i bezpośredniej zdobywał w firmach związanych z branżą finansową i usługami. Pracował na różnych stanowiskach, w których był odpowiedzialny za relacje z klientami indywidualnymi i przedsiębiorcami. Nieobce są mu zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń, inwestycjami oraz usługami dla micro przedsiębiorstw.