Urszula Sierzant

03/26/2018 Wyłączono przez Meeting

Kwalifikacje – certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dyplomowany coach (WSAiB) certyfikat CoachWise Essentials Program, absolwentka Szkoły Europejskich Facylitatorów, socjoterapeuta.

Nagrody:  Ministra Edukacji Narodowej 2013r., Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2004r., Prezydenta Miasta Gdyni, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Manager i trener wielu szkoleń, projektów skierowanych do nauczycieli, dyrektorów, pracowników samorządów lokalnych, przedstawicieli biznesu.

Autorka i realizatorka projektów edukacyjnych finansowanych przez:  European Union PHARE, European Youth Foundation, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,  Amnesty International, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorskie Kuratorium Oświaty,  Narodowy Bank Polski.

Współpraca jako wykładowca z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu i Bydgoszczy, Uniwersytetem Białostockim, Wyższą Szkołą Społeczno- Ekonomiczną w Gdańsku, Konsulatem w Sztokholmie, Ambasadą w Hadze, w Brukseli i Antwerpii.

 

Specjalizuje się w zakresie: komunikacja interpersonalna,  problemy wychowawcze, asertywność, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie zasobami ludzkimi, trening zastępowania  agresji,  zarządzanie  zespołem, motywowanie, doradztwo zawodowe, radzenie sobie ze stresem.

Autorka przewodników dla nauczycieli, materiałów edukacyjnych oraz artykułów w prasie specjalistycznej.

 

Kontakt: